Green Energy

2 รายการ
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ที่ Creative Park เราจะรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานทั้งหมด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จะมีบริเวณให้จอดและก็ต้องปั่นจักรยานไปตามสถานที่ต่างๆภายใน Creative Park
1430 ผู้เข้าชม
ภายใน Creative Park เรารณรงค์ให้พนักงานทุกคนใช้จักรยานในการสัญจรไปมา เราให้ความสำคัญใส่ใจกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราต้องการให้มีการใช้พลังงานสะอาด ประหยัดพลังงาน
1768 ผู้เข้าชม
1882 ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์