Community Shop เพื่อสังคม

Community Shop เพื่อสังคม

 

Community Shop  เพื่อสังคม

 

 

 

       ที่ Creative Park เราจะเปิดเป็น Community Shop  เพื่อสังคมเพราะทำเลแห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีศักยภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่  เป็นถนนสายการท่องเที่ยวที่จะไปน้ำพุร้อนสันกำแพง  และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาวิถีชุมชนธรรมชาติที่แม่กำปองอีกด้วย

 

        Community Shop  เพื่อสังคมแห่งนี้เราได้นำโมเดลธุรกิจมาจากชุมชนพึ่งตนเองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า โมกุ โมกุฟาร์ม สถานที่ซึ่งเกษตรกรผลิต แปรรูป รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันเป็นระบบในชุมชน  จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีผู้คนสนใจในสินค้าเป็นจำนวนมาก นี่คือหนทางที่ไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางที่­น่าสนใจ

 

       Community Shop  เพื่อสังคมจะเป็นวิถีธรรมชาติ วิถีแห่งความอยู่รอดของเกษตรกรไทยในอนาคต  เราต้องการสร้างสังคมเกษตรให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่มีหนี้สิน ได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  เราไม่ได้เน้นความร่ำรวย แต่เราเน้นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  มีความมั่นคงในชีวิตและอาชีพการงาน

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 4570
ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์