เพื่อสังคม

เพื่อสังคม

19 รายการ
จจุบันเทคโนโลยีทางด้านซอฟท์แวร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างมากมาย ในฐานะที่โปรซอฟท์กรุ๊ปต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน เราต้องการเป็น "Smart Software for Smart SMEs" เพื่อสร้าง SMEs...
1903 ผู้เข้าชม
หลายคนคงได้ยินประโยคยอดฮิตที่ว่า "ถูกและดีไม่มีในโลก" เพราะมีผู้ประกอบการณ์บางรายทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อคำโฆษณา
1196 ผู้เข้าชม
www.B2BThai.com เป็นเว็บไซต์ E-Marketplace B2B ของไทยโดยเฉพาะ เราต้องการสนับสนุนการตลาดให้ SMEs ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
1538 ผู้เข้าชม
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำหรับการประกาศรับสมัครงาน โปรซอฟท์จึงมีนโยบายพัฒนาเว็บไซต์ www.LionJob.com ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1993 ผู้เข้าชม
SoGoodWeb.com ได้เปิด Package ให้ลูกค้าสามารถสร้างเว็บไซต์ของตัวเองฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1433 ผู้เข้าชม
สำนักงานแห่งใหม่ที่ออนใต้ เชียงใหม่ของโปรซอฟท์จะอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ออกไป 20 กิโลเมตร เราต้องการให้เป็นสำนักงานเพื่อคนยากจน คนด้อยโอกาสในสังคม
2827 ผู้เข้าชม
เรามีเป้าหมายช่วยเหลือ SME อย่างเต็มที่ เต็มใจ เต็มพลัง โดยเราคาดว่าจะมี SME ทั่วประเทศมาใช้ซอฟท์แวร์ฟรี 2 ปี หรือ ฟรีมากกว่า 2 ปี เป็นจำนวนมากกว่า 100,000 กิจการ
1168 ผู้เข้าชม
โปรซอฟท์สามารถเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการให้ การสร้าง การสนับสนุน SME โปรซอฟท์ต้องเป็นผู้ให้ก่อน ในระยะยาวเมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จเขาจะมาตอบแทนเราเอง เราต้องมองอนาคตในระยะยาว เราต้องสร้างนวัตกรรมซอฟท์แวร์ให้ลูกค้าอย่างดีที่สุด
1316 ผู้เข้าชม
เราต้องการสร้างคุณภาพให้ SME โดยอาศัยไอทีมายกระดับขีดความสามารถ SME ทุกรายสามารถนำซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีของโปรซอฟท์ไปใช้ก่อนได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเงิน
1913 ผู้เข้าชม
สิ่งที่ทำให้คนรวยขึ้นเพราะโดยส่วนใหญ่คนเหล่านี้มีความรู้ มีความสามารถมากกว่าคนยากจน ถึงเวลาแล้วที่โปรซอฟท์ต้องสร้างสังคมชนบท สังคมบ้านนอก ต้องให้ความรู้แก่คนยากจนที่ยังมีอยู่มากมายในสังคมไทย ...
2433 ผู้เข้าชม
6548 ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์