ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจ SME

ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจ SME

 

 ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจ SME

 

 

 

       เราจะนำเงินรายได้จากการจำหน่ายซอฟท์แวร์บางส่วนมาสร้างศูนย์เรียนรู้สำหรับธุรกิจ SME  เพราะการที่จะทำให้ SME เข้มแข็งได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศูนย์ฝึกอบรม มีศูนย์เรียนรู้  จะเห็นได้ว่าองค์กรขนาดใหญ่จะมีศูนย์ฝึกอบรมเป็นของตนเองเพื่อสร้างขีดความสามารถของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในการสร้างศูนย์เรียนรู้สำหรับ SME นี้โปรซอฟท์ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรแต่ประการใด  แต่จะเป็นการคืนกำไรสู่สังคมอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น

 

 

 

 

บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 4375
ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์