Green Community

1 รายการ
การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้เราประหยัดพลังงานได้ เราลดการใช้พลังงานลงไปอีกมากเพราะเรามีระบบน้ำ มีคูน้ำ คลองน้ำ หนองบึง เพื่อให้น้ำเป็นแหล่งช่วยระบายความร้อน เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ การที่สำนักงาน บ้านพักมีน้ำล้อมรอบจะทำให้เย็นสบาย ลดการใช้แอร์ลงอย่างมาก เราต้องปรับตัวให้อยู่ได้กับภาวะโลกร้อน
1659 ผู้เข้าชม
1463 ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์