ข้าวเติมสุข

ข้าวเติมสุข

 

 

 

 

 ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

 

       "ทรัพย์สินเงินทองของมายา ข้าวปลาอาหารคือของจริง" เป็นคำกล่าวที่พวกเรามักได้ยินอยู่ตลอด  ข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยเรา  หลายปีที่ผ่านมาคนไทยเรามีการทำนาโดยใช้สารเคมีเยอะมาก  ใช้ปุ๋ยเคมี ย่าฆ่าหญ้า ยาปราบศัตรูพืช  เราบริโภคข้าวที่มีสารเคมีเข้าไปทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย เป็นโรคมะเร็ง มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตลอดเวลา

 

       เราอยากมีแหล่งอาหารที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน  พนักงานโปรซอฟท์จึงได้ร่วมแรงร่วมใจปลูกข้าวเพื่อนำมาแบ่งปันกัน  บนผืนนาที่สันกำแพง-แม่ออนหลายสิบไร่เราจะทำนาข้าวอินทรีย์ที่เป็นผลผลิตของเราเอง เราจะมีโรงสีเล็กๆที่ฉลาดๆของเราเอง  พร้อมทั้งทำแพคกิ้งให้น่ารักสวยงามเป็นธรรมชาติโดยใช้ชื่อว่า "ข้าวเติมสุข"   เราได้คัดเลือกข้าวพันธ์ที่ดีมีประโยชน์ให้คุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายสูง "กินข้าวเป็นยา" มาปลูก  โดยใช้พันธ์ข้าว "ไรซ์ เบอร์รี่ (Rice Berry)"

 

       ข้าวที่ได้จะนำมาจัดสรรปันส่วนให้พนักงานโปรซอฟท์ทุกคน และอีกบางส่วนจะนำมาแพคกิ้งแบ่งปันในกับลูกค้าผู้มีพระคุณที่ได้เลือกใช้ซอฟท์แวร์ของโปรซอฟท์โดยไม่ต้องซื้อแต่ประการใด  ถือเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ทำให้เรามีโอกาสได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 5432
ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์