Creative Park

4 รายการ
เราต้องการสร้าง Creative Park ให้เป็น "The Promise Land ดินแดนแห่งพันธะสัญญา" เราได้ให้คำมั่นสัญญาต่อสังคมไว้ว่าเมื่อโปรซอฟท์ประสบความสำเร็จแล้วเราจะทำความดีตอบแทนสู่สังคม เราจะไม่กอบโกยอะไรจากโลกนี้ไป เรามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างเมือง สร้างคน สร้างงานให้คนด้อยโอกาส
4026 ผู้เข้าชม
ที่ Creative Park จะมีพนักงานจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรป อินเดีย ฟิลิปปินส์ พม่า เขมร ลาว เวียดนาม เป็นต้น
1642 ผู้เข้าชม
ผมอยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนแห่งการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่มีบทบาทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมไทยเพราะมันมีจุดเริ่มต้นจากความยากลำบาก จากลูกชาวนาคนหนึ่งที่ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีที่ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า“เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อสังคมไทย”
1451 ผู้เข้าชม
ปี 2562 หรือ 5 ปีข้างหน้าโปรซอฟท์ได้เตรียบความพร้อมในการก่อสร้างโครงการ "Creative Park" ขึ้นในที่ทำการแห่งใหม่บนถนนสันกำแพง-แม่ออน บนเนื้อที่ 100 ไร่
2483 ผู้เข้าชม
2473 ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์