แนวคิดและที่มา

แนวคิดและที่มา

 

 

 

 

 

       จากแนวคิดที่พวกเราชาวโปรซอฟท์ได้หล่อหลอมจิตใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันมาอย่างยาวนานว่า  "ถ้าวันหนึ่งเราทำธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วเราจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลการบริหารธุรกิจของเราที่ว่า ธนาคารซอฟท์แวร์ร่วมแรงและแบ่งปัน"

 

       กว่า 26 ปี ที่ผ่านมาพวกเราชาวโปรซอฟท์ได้ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆด้วยกันมาอย่างยากลำบาก  ถึงวันนี้ถือได้ว่าพวกเราประสบความสำเร็จมาเป็นอย่างดี  ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงความสำเร็จเบื้องต้น  แต่เรายังต้องทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทตลอดเวลาและตลอดไป

 

       ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มอบความสุขและเติมความสุขให้กับพนักงานอันเป็นที่รักและให้กับสังคมที่ขาดโอกาส  เราคงไม่ได้หาความสุข ความสำเร็จ ความร่ำรวยแก่ตนเองเป็นประการแรก  เพราะสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดในชีวิตคืออยากเห็นคนโปรซอฟท์ให้ความสำคัญกับส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน   วันนี้คือวันที่เราได้เริ่มต้น "เติมสุข" ให้กับพวกเราทุกคนพร้อมกับสังคมที่ดีของเรา

 

       เราขอ "เติมสุข" ซึ่งประกอบไปด้วย เติมสุขกาย เติมสุขใจ เติมความสุข เติมสุขภาพที่ดี โดยผ่านโครงการ "เติมสุข" ที่พวกเราจะได้ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาเช่น งานเติมสุข ข้าวเติมสุข ผักเติมสุข  รายได้เติมสุข  โครงการเพื่อตอบแทนสังคม เช่น ศูนย์เรียนรู้สำหรับ SME  ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ (Creative Agriculture) โดยอาศัยไอที  เรามั่นใจได้ว่าโครงการที่เราได้ตั้งใจทำจะ "เติมสุข" ให้กับทุกคน

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 4601
ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์