สร้างสรรค์ เติมสุข

สร้างสรรค์ เติมสุข

2 รายการ
แม้ว่าช่วงเวลาของชีวิตได้ทิ้งบ้านเกิดเพื่อเดินทางไปเรียนหนังสือและทำงานที่เมืองหลวงเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตเพื่อต้องการหลีกหนีความยากจนของสังคมชนบท
2963 ผู้เข้าชม
เราจะเป็นต้นแบบให้เกษตรกรไทยเพื่อหลีกหนีความยากจน โดยจะพัฒนาให้เป็นเกษตรสร้างสรรค์ (Creative Agriculture) ที่จะต้องมีเทคโนโลยีเป็นตัวนำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อตลาดใหม่ๆ เช่น อาหารอินทรีย์ อาหารสุขภาพต่างๆ
5278 ผู้เข้าชม
1970 ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์