ผักเติมสุข

ผักเติมสุข

 

 

  ผักปลอดสารเคมี

 

       ที่ Creative Park แห่งนี้เรามีสถานที่ปลูกผักอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารเคมีให้พนักงานเราได้รับประทานกัน  พนักงานเราควรได้รับอาหารทางกายครบ 5 หมู่ 

 

       พืชผัก ผลไม้ที่จำหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่แล้วปนเปื้อนสารเคมี  เราต้องการรักษาสุขภาพร่างกายพนักงานของเราไว้ในระยะยาวเพราะพวกเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของเราในอนาคต

 

       นอกจากผักปอดสารเคมีแล้ว เราจะปลูกผลไม้ พืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร  เราอยากเห็นพนักงานของเรามีร่างกายที่แข็งแรง  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน และอีกอย่างหนึ่งเป็นการปลูกฝังแนวคิดให้รู้จักการพึ่งพาตนเองได้ 

 

 

 

 บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 7844
ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์