Green Products

2 รายการ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโปรซอฟท์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น Green Products อย่างแท้จริงเพราะเราอยู่ในธุรกิจซอฟท์แวร์ เราไม่เคยสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเลย เพราะการพัฒนาซอฟท์แวร์ถือได้ว่าเป็น Creative Economy
3729 ผู้เข้าชม
เราอยู่ในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น Green Industry โดยแท้จริง เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและจะช่วยกันรณรงค์ลดการใช้พลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยส่วนหนึ่งจะหันไปใช้พลังงานทดแทน
1678 ผู้เข้าชม
2565 ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์