Green Workplace

 

Green Workplace

 

 

 

        ประหยัดพลังงาน โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยที่สุดโดยหันไปใช้พลังงานทางเลือกแทน  มีการใช้วัสดุก่อสร้างที่เน้นประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาโลกร้อน  สำนักงานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีต้นไม้ ทุ่งนาเขียวขจี  บ่อน้ำธรรมชาติ ทำให้อาคารสำนักงานมีความเย็นจากธรรมชาติ  และอีกประการหนึ่งคือสำนักงานตั้งอยู่สันกำแพง-ออนใต้ เชียงใหม่  อากาศโดยเฉลี่ยเย็นสบาย

 

        รักษาสิ่งแวดล้อมสูงสุด ภายในบริษัท Creative Park เราเน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสูงสุด  เราปลูกต้นไม้ทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์  การเดินทางภายในพื้นที่ทั้งหมดต้องอาศัยจักรยานและการเดินเท้าเท่านั้น 

 

        ความปลอดภัยระดับสูงสุด เราเน้นการปลอดภัยทุกเรื่องเช่นการเดินทางทั่วอาณาบริเวณต้องอาศัยจักรยานและการเดินเท้าเท่านั้น ทำให้ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง   ทุกคนได้หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ทั้งวันเพราะพื้นที่กว่า 100 ไร่มีแต่ต้นไม้และทุ่งข้าวอินทรีย์ สวนผักอินทรีย์  แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

       มีความสะดวกสบาย พนักงานที่ทำงานในสถานที่แห่งนี้จะได้รับความสะดวกสบายท่ามกลางธรรมชาติสุดๆ  ที่ทำงานไม่ห่างไกลจากที่พัก ปั่นจักรยานไม่เกิน 5 นาทีก็ถึงถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัว  มีอาหารปลอดสารเคมีคอยบริการพนักงาน

 

 

 

 

บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 4095
ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์