Green Workplace

1 รายการ
ประหยัดพลังงาน โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยที่สุดโดยหันไปใช้พลังงานทางเลือกแทน มีการใช้วัสดุก่อสร้างที่เน้นประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาโลกร้อน สำนักงานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีต้นไม้ ทุ่งนาเขียวขจี บ่อน้ำธรรมชาติ ทำให้อาคารสำนักงานมีความเย็นจากธรรมชาติ
3624 ผู้เข้าชม
509 ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์