ปั่นเพื่อสุขภาพ ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ปั่นเพื่อสุขภาพ ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

ปั่นเพื่อสุขภาพ ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

       ภายใน Creative Park เรารณรงค์ให้พนักงานทุกคนใช้จักรยานในการสัญจรไปมา  เราให้ความสำคัญใส่ใจกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราต้องการให้มีการใช้พลังงานสะอาด  ประหยัดพลังงาน ดังนั้น "จักรยาน" จึงเป็นทางเลือกที่ดีทีสุดเพื่อเป็นการลดมลพิษ  รวมทั้งเป็นการออกกำลังกาย ได้ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามภายใน Creative Park ด้วย

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 1600
ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์