รู้จักเติมสุข

รู้จักเติมสุข

8 รายการ
ที่ Creative Park แห่งนี้เรามีสถานที่ปลูกผักอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารเคมีให้พนักงานเราได้รับประทานกัน พนักงานเราควรได้รับอาหารทางกายครบ 5 หมู่
6613 ผู้เข้าชม
"ทรัพย์สินเงินทองของมายา ข้าวปลาอาหารคือของจริง" เป็นคำกล่าวที่พวกเรามักได้ยินอยู่ตลอด ข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยเรา หลายปีที่ผ่านมาคนไทยเรามีการทำนาโดยใช้สารเคมีเยอะมาก ใช้ปุ๋ยเคมี ย่าฆ่าหญ้า ยาปราบศัตรูพืช
4756 ผู้เข้าชม
เราเป็นบริษัทที่ทำงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ พนักงานทุกคนได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรักและชอบ พนักงานสามารถเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนสายงานที่ตนเองทำได้ทันทีที่เห็นว่างานที่ตนเองทำหมดความท้าทาย หมดความสนุก หมดความตื่นเต้น
4180 ผู้เข้าชม
สิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุด ในการสร้างธุรกิจคือสร้างคน แล้วคนของเราก็จะช่วยกันสร้างเมือง สุดท้ายทุกคนก็จะช่วยกันสร้างธุรกิจให้ยิ่งใหญ่และยั่งยืน
2824 ผู้เข้าชม
แม้ว่าช่วงเวลาของชีวิตได้ทิ้งบ้านเกิดเพื่อเดินทางไปเรียนหนังสือและทำงานที่เมืองหลวงเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตเพื่อต้องการหลีกหนีความยากจนของสังคมชนบท
2503 ผู้เข้าชม
เราได้สร้างงานเติมสุขให้คนต่างจังหวัด คนขาดโอกาส โดยไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวง เราอยากเห็นคนทำงานอยู่บ้านเกิด ได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นคอยดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายตอนแก่ งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต เราจะเติมเต็มส่วนนี้ให้กับสังคมชนบทที่ห่างไกลความเจริญ
4154 ผู้เข้าชม
เราจะเป็นต้นแบบให้เกษตรกรไทยเพื่อหลีกหนีความยากจน โดยจะพัฒนาให้เป็นเกษตรสร้างสรรค์ (Creative Agriculture) ที่จะต้องมีเทคโนโลยีเป็นตัวนำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อตลาดใหม่ๆ เช่น อาหารอินทรีย์ อาหารสุขภาพต่างๆ
3712 ผู้เข้าชม
3228 ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์