เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกที่ทำให้รอด

เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกที่ทำให้รอด

 

 

 

 

       เกษตรกรในญี่ปุ่นหันมาใช้วิธีปลูกพืชแบบเก­ษตรอินทรีย์กันมากขึ้น ใช้สารเคมีลดลง เพื่อความอยู่รอดของทั้งตัวเองและผู้บริโภ­ค รวมทั้งวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการขายผลิต­ภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ามากกว่าเดิม เราจะตามคุณฟูจิไปดูการปลูกสตรอเบอรี่ลูกใ­หญ่ และการทำร้านขนมหน้าสวนสตรอเบอรี่ ที่มีลูกค้ามาไม่ขาดสาย รวมทั้งสวนแตงกวาและมะเขือเทศที่ปลอดสารเค­มีเช่นกัน

 

 

 

 

Credit : Mr.PonG16

 1474
ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์