Creative Park "The Promise Land"

Creative Park "The Promise Land"

  
      Creative Park "The Promise Land"

 

 

 

       เราต้องการสร้าง Creative Park ให้เป็น "The Promise Land ดินแดนแห่งพันธะสัญญา" เราได้ให้คำมั่นสัญญาต่อสังคมไว้ว่าเมื่อโปรซอฟท์ประสบความสำเร็จแล้วเราจะทำความดีตอบแทนสู่สังคม เราจะไม่กอบโกยอะไรจากโลกนี้ไป  ในเมื่อเรามาแต่ตัวแล้วเราจะลาจากโลกไปแต่ตัว  เรามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างเมือง สร้างคน สร้างงานให้คนด้อยโอกาส  เราจะเป็นต้นแบบให้ SME และชาวนาว่าจะทำอย่างไรถึงสามารถหลีกหนีจากความยากจนได้  ขณะนี้เราได้เริ่มต้นลงมือทำแล้ว   เราจะทำให้ดีขึ้นในทุกๆวัน

 

 

 

 

 บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 3988
ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์